Pravila učešća

• Učešće je dozvoljeno samo za takmičare koji su popunili prijavu i čiji su roditelji potpisali saglasnost o preuzimanju odgovornosti;
• Prijava je validna ukoliko se u predviđenom roku uplati odgovarajući iznos kotizacije, u suprotnom se prijava poništava i moguće je ponovo se prijaviti i uplatiti iznos aktuelan u momentu prijave;
• Takmičari su podeljeni po kategorijama (razredima) i takmiče se u kategoriji kojoj pripadaju;
• Pobednici se biraju po kategorijama - razredima/polu (prva tri najbrža vremena prelaska poligona iz svake kategorije – dečak i devojčica);
• Svaki takmičar ima pravo samo jednom da pređe poligon u toku jednog takmičenja.


Pravila ponašanja

• NE prelazimo prepreke na poligonu pre početka takmičenja;
• NE ulazimo u prostor poligona u toku takmičenja;
• NE ometamo sudije u toku takmičenja;
• NE guramo se niti primenjujemo bilo kakav vid nasilnog ponašanja, niti uvredljivog rečnika;
• NE ometamo protivnike;
• NE zaobilazimo prepreke, ne krećemo pre zvučnog signala za start trke;
• NE kasnimo na start trke;
• NE uništavamo mobilijar na poligonu;
• NE bacamo predmete u prostor poligon (smeće ostavljamo na predviđeno mesto)Poligon

• Preskakanje sena: prelazak 3 bale sena (sa obe noge preko svake pojedinačne bale);
• Rotacija u obruču: ulazak u drveni obruč i odmotavanje konopca celom dužinom okretanjem oko sopstvene ose (do maksimalnog kapaciteta konopca);
• Greda: prelazak preko cik-cak grede celom dužinom, bez da se dotakne tlo (ukoliko se tlo dotakne na bilo koji način, potrebno je vratiti se na početak prepreke);
• Vuča konopca: obema rukama povlačenje konopca za koji je vezana guma, uzimanje gume i nošenje do sledeće prepreke;
• Puzzle: rešavanje zadate puzle (slaganje svih delova puzzle u predviđen oblik kako bi se dobio naziv „SurvajZveri“);
• Žirafa: prelazak dve strane prepreke penjanjem do vrha prepreke i spuštanjem na tlo (*prepreka namenjena za starije kategorije – od III do VIII razreda);
• Preskoči-provuci se: dvojna prepreka koja se prelazi sunožnim preskokom preko prepone, a zatim provlačenjem ispod poluobruča;
• Gume: jednonožni cik-cak skok iz gume u gumu predviđenim redosledom
• Panjevi: jednonožni cik-cak skok sa panja na panj predviđenim redosledom
• Mreža: puzanje ispod mreže
• Zid: preskok drvenog zida (slobodan stil)
• Kosi zid: jednonožni cik-cak skok sa jednog kosog zida na drugi predviđenim redosledom
• Obruč: nabacivanje jednog drvenog obruča na drveni štap
• Koš: ubacivanje krpene lopte u košŠtandovi/ propratni sadržaj

• Streličarstvo: demonstracija pogađanja mete lukom i strelom od strane Streličarskog kluba „Zlatiborac“. Učesnici imaju mogućnost isprobavanja ove veštine;
• Kreativni kutak: crtanje i bojanje odgovarajućim priborom pod pokroviteljstvom „Octopus“ by Univerzal;
• Face paint: svaki učesnik ima mogućnost da oslika lice u skladu sa predviđenim šablonom oslikavanja;
• Zdravi kutak: degustacija zdravih grickalica pod pokroviteljstvom „Aleksandrija“ Fruška Gora i „OM made“.
Challenge
• Svi učesnici imaju mogućnost da se oprobaju u nekom od naših izazova i osvoje nagradu
• Izazovi mogu biti pojedinačni (skok u vis, skok u dalj) i grupni (vučenje konopca)